CÔNG TRÌNH

ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN VIỆT TÍN ĐỊA CHỈ: Đường số 7 – KCN Vsip 2 – Bình Dương
ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN VIỆT TÍN ĐỊA CHỈ: Đường số 7 – KCN Vsip 2 – Bình Dương
ĐƠN VỊ: CÔN TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM (UNICONS) ĐỊA CHỈ: Đại Lộ Hữu Nghị - KCN Vsip 1 – Bình Dương
ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHANG HY ĐỊA CHỈ: KCN Vsip 1 – Bình Dương
ĐƠN VỊ: CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN HỒ TÚ ĐỊA CHỈ: KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương
ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CTGT ĐẠI THẮNG ĐỊA CHỈ: Ấp Ông Đông – Tx Tân Uyên – Bình Dương