Sứ mệnh - Mục tiêu

Sứ mệnh:

Trở thành bạn đồng hành của các công trình.

 

Mục tiêu:

  • Mở rộng mô hình sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm.
  • Không ngừng phát triển kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ngày tốt hơn phù hợp  với yêu cầu của thị trường.
  • Phát triển mối quan hệ hợp tác song phương với các đối tác theo phương châm "Cùng  Nhau Phát Triển".