CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG C.A
Địa chỉ Lô O, Đường N7-N5, Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại (+84) 650 3653 999
Fax (+84) 650 3653 995
Hotline 0946 881 788
Email info@betongcac.vn
Send an Email
(Tùy chọn)